Obszary chronione Szydłowo - pilski

Ochrona przyrody w Szydłowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szydłowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Szydłowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szydłowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 10671.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" (woj. zachodniopomorskie): 2.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu "Puszcza nad Drawą" (woj. zachodniopomorskie): 0.57 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Pilska: 652.0 ha
 • Dolina Rurzycy: 201.0 ha
użytek ekologiczny
 • Uroczysko Krępsko: 2.3 ha
 • Różewskie Łozowisko: 1.3 ha
 • Szuwar Śródpolny: 0.55 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Góra Dąbrowa: 171.0 ha
rezerwat
 • Smolary: 143.0 ha
 • Wielkopolska Dolina Rurzycy: 55.0 ha
 • Kuźnik: 12.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza nad Gwdą: 6986.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Szydłowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: