Pozwolenia na budowę Kaliska - starogardzki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kaliskach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kalisk. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kaliskach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kaliskach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kaliskach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kaliskach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kalisk

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kaliskach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budynek mieszkalny jednorodzinny z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 28119/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: 24593/2020 (AB.6743.2.67.2020)
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-06
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 23352/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • dokończenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego (kontynuacja rozpoczętej budowy)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22116/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 20933/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV oraz przebudowa napowietrznej linii nN 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: 19190/2020 (AB.6743.2.52.2020)
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-25
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu
 • sieć kablowa SN i nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: 18834/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 17952/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa 2 szt. jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 17953/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia na budowę nr AB.6740.5.11.2019z dnia 24.04.2019r w zakresie zmiany przeznaczenia części usługowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego (będącego w trakcie realizacji) na funkcję mieszkalną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 17508/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Stara Kiszewa