Obszary chronione Kaliska - starogardzki

Ochrona przyrody w Kaliskach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kaliskach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kalisk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kalisk

obszar chronionego krajobrazu
  • Borów Tucholskich: 7832.0 ha
  • Północny - Część Wschodnia: 5.0 ha
użytek ekologiczny
  • Jezioro Nierybno Wielkie: 5.6 ha
  • Jezioro Piaseczenko: 3.7 ha
  • Jezioro Małe Nierybno: 2.8 ha
  • Jezioro Piaszczyste: 2.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Tucholskie: 10322.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kaliska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: