Pozwolenia na budowę Osieczna - starogardzki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Osieczna

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Osieczna. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Osieczna. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Osieczna

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Osieczna. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • kontynuacja budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne z przykanalikiem
  Nr wniosku/zgłoszenia: 8383/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z budową bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4475/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją kancelarii leśnictwa Osieczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1997/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku produkcyjnego o część socjalną i produkcyjną wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 714/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej z zbiornikiem bezodpływowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 40999/2020 (AB.6743.1.46.2020)
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa jednorodzinnego budynku mieszkalnego , budynku garażowego , instalacji zbiornikowej gazu LPG , przydomowej oczyszczalni ścieków , przyłącza wodociągowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 33471/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • słupowa stacja transformatorowa SN/nn, linia kablowa SN i nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: 28276/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę
  Nr wniosku/zgłoszenia: 26823/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zbiornikowa instalacja gazu płynnego propan wraz ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny o poj. 2700l oraz wewnętrzną instalacją gazu dla potrzeb istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 20654/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan. i c.o. oraz instalacją elektryczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 16236/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Osieczna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: