Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kikół - lipnowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kikół

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Kikole i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Kikole, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kikół

Sprawdź MPZP Kikół dla dowolnej działki w Kikole. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała Nr XXI/126/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 13 października 2008 r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kikół”. Plan obejmuje wybrany obszar położony w miejscowości JARCZECHOWO, nad jeziorem Sumin (działki o Nr ewidencyjnych: 4/1, 7/4, 1/2, 4/2).
    Numer uchwały: XXI/126/2008
    Data uchwalenia: 2008-10-13
  • Uchwała Nr XXXIX/158/06 Rady Gminy Kikół z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kikół, obejmującego obszar działek geodezyjnych nr 19/1-19/7 we wsi Jarczechowo, dotyczący zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.
    Numer uchwały: XXXIX/158/06
    Data uchwalenia: 2006-10-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kikół

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: