Geoportal Kiwity - lidzbarski - Pozwolenia na budowę Kiwity - lidzbarski

Pozwolenia na budowę Kiwity - lidzbarski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kiwitach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kiwit. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kiwitach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kiwit

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kiwitach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem energetycznym, kanalizacji sanitarnej z przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków w msc. Czarny Kierz
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.89.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji Nr Ki/11/2020 z dnia 21 stycznia 2020r. w zakresie dotyczącym rezygnacji z budynku kraty na rzecz wykonania otwartego kanału na sito oraz zadaszenia w formie wiaty w msc. Klutajny
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.90.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego na lokal dentystyczny wraz z budową schodów zewn. i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.77.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Kobiela
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.70.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Bartniki
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.51.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.330.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego Nr Ki/68/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r. w części dotyczącej zmiany usytuowania budynku wraz z infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.328.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana użytkowania budynku po byłej zlewni mleka z przeznaczeniem na budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący wraz z rozbudową budynku
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.316.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmienić ostateczną decyzję Starosty Lidzbarskiego nr Ki/201/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, obejmującą budowę sceny zadaszonej w miejscowości Żegoty na działce: 325/3 obręb: ŻEGOTY w części dotyczącej zmiany lokalizacji sceny
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.298.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Ki/231/2019 z dnia 26.08.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na: budowa budynku produkcyjno - magazynowego z częścią socjalno - biurową oraz infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem na przetwórnię sosów na bazie olejów w msc. Kobiela na działkach: 66/22, 66/18 obręb: KOBIELA w części dotyczącej: budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 6400 L oraz instalacja wewnętrzna gazu(odcinek podziemny)
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.231.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kiwity

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: