Obszary chronione Kiwity - lidzbarski

Ochrona przyrody w Kiwitach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kiwitach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kiwit, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kiwit

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Symsarny: 784.0 ha
  • Doliny Dolnej Łyny: 372.0 ha
użytek ekologiczny
  • Rozlewisko Bartniki: 96.0 ha
  • Rosiczka koło Naprat: 1.4 ha
rezerwat
  • Mokradła Żegockie: 36.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 0.96 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kiwity

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: