Geoportal Klimontów - sandomierski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Klimontów - sandomierski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Klimontów - sandomierski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Klimontów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Klimontowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Klimontowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Klimontów

Sprawdź MPZP Klimontów dla dowolnej działki w Klimontowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XXIV/183/02 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Klimontów.
    Numer uchwały: XXIV/183/02
    Data uchwalenia: 2002-04-29
  • Uchwała nr III/7/98 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 7 grudnia 1998 roku w sprawie dokonania II zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Klimontów
    Numer uchwały: III/7/98
    Data uchwalenia: 1998-12-07

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Klimontów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: