Obszary chronione Komarów-Osada - zamojski

Ochrona przyrody w Komarowie-Osadzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Komarowie-Osadzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Komarowa-Osady, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Komarowa-Osady

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Sieniochy: 2222.0 ha
  • Łabunie: 7.3 ha
  • Bródek: 0.07 ha
rezerwat
  • Łabunie: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Tyszowiecka: 3534.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Komarów-Osada

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: