Geoportal Komarów-Osada - zamojski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Komarów-Osada - zamojski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Komarów-Osada - zamojski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Komarów-Osada

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Komarowie-Osadzie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Komarowie-Osadzie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Komarów-Osada

Sprawdź MPZP Komarów-Osada dla dowolnej działki w Komarowie-Osadzie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVII/221/14 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 18 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada
  Numer uchwały: XXXVII/221/14
  Data uchwalenia: 2014-09-18
 • UCHWAŁA Nr VII/39/07 RADY GMINY KOMARÓW - OSADA z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów - Osada, w zakresie dopuszczenia zmniejszenia odległości linii zabudowy w terenach budowlanych na obszarze gminy, od krawędzi jezdni odcinków dróg powiatowych o następujących numerach: 3265 L, 3266 L, 3267 L, 3268 L, 3270 L, 3272 L, 3273 L, 3274 L, 3275 L, 3279 L, 3280 L, 3281 L, 3282 L i 3283 L
  Numer uchwały: VII/39/07
  Data uchwalenia: 2007-06-28
 • UCHWAŁA Nr X/64/2003 RADY GMINY KOMARÓW-OSADA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada
  Numer uchwały: X/64/03
  Data uchwalenia: 2003-12-05

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Komarów-Osada

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: