Pozwolenia na budowę Komorniki - poznański

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Komornikach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Komornik. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Komornikach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Komornikach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Komornikach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Komornikach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Komornik

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Komornikach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0392.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0391.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0389.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • wniosku zgłoszenia zamiaru budowy linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV kablowej z przyłączami dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.14.00117.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poznań,
  Status: Brak sprzeciwu
 • dot. budowy sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 mm ul. Kasztanowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0382.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm ul. Bukowa Walerianowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0381.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • dot. budowy sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 160 mm ul. Bukowa, Boczna Walerianowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0383.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • dot. przebudowy wnętrza hali magazynowej w osiach L2-N/ 2-4 wraz z instalacjami technicznymi wewnętrznymi( instalacją gazu, wentylacji, klimatyzacji, tryskaczową, elektryczą, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, c.o.)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0380.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.14.00114.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Poznań,
  Status: Brak sprzeciwu
 • dot. budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.14.0376.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Poznań, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Komorniki