Pozwolenia na budowę Poznań

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Poznaniu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Poznania. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Poznaniu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Poznania

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Poznaniu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Pozwolenie na rozbudowę wew. inst. gaozwej
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VII.6740.999.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę wewn. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VI.6740.928.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę wewn. instalacji gaz. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VI.6740.925.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-V.6740.907.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem bud. sieci gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VI.6743.898.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Poznań,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wolnostojącego wraz z zbiornikiem bezodpływowym na czystosci ciekłe i studnią
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VII.6740.901.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie wolnostojącej wraz z wew. instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VI.6740.889.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowl. dla sieci elektroenergetycznej kablowej z przyłączami
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VII.6743.884.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Poznań,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Zgłoszenie zamiaru budowy w projektem budowlanym
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VII.6743.882.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-18
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Poznań,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Pozwolenie na budowę dla iwnestycji polegajacej na budowie wew. instalacji gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: UA-VI.6740.890.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: