Geoportal Komorniki - poznański - Obszary chronione Komorniki - poznański

Obszary chronione Komorniki - poznański

Ochrona przyrody w Komornikach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Komornikach? Sprawdź aktualne statystyki dla Komornik, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Komornik

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina rzeki Wirynki: 220.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Wielkopolska: 1953.0 ha
  • Rogalińska Dolina Warty: 9.9 ha
park narodowy
  • Wielkopolski Park Narodowy: 1849.0 ha
  • Wielkopolski Park Narodowy - otulina: 1558.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Rogalińska: 1377.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Komorniki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: