Pozwolenia na budowę Konarzyny - chojnicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Konarzynach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Konarzyn. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Konarzynach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Konarzyn

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Konarzynach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.445.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci kablowej SN-15kV oraz rozbiórka istniejącej sieci napowietrznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.232.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.217.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.1.520.2020 z dnia 31.07.2020 r. dot. wew. instalacji gazu dla budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.50.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w siedlisku rolnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.51.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa słupa linii napowietrznej 15 kV, budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.1135.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.1016.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku garażowo-gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.1010.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.965.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa punktu aptecznego prowadząca do zmiany sposobu użytkowania na aptekę
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.956.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Konarzyny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: