Geoportal Konarzyny - chojnicki - Obszary chronione Konarzyny - chojnicki

Obszary chronione Konarzyny - chojnicki

Ochrona przyrody w Konarzynach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Konarzynach? Sprawdź aktualne statystyki dla Konarzyn, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Konarzyn

obszar chronionego krajobrazu
 • Fragment Borów Tucholskich: 5703.0 ha
 • Okolice Jezior Krępsko i Szczytno: 1245.0 ha
park krajobrazowy
 • Zaborski Park Krajobrazowy: 2.7 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Czerwona Woda pod Babilonem: 152.0 ha
 • Doliny Brdy i Chociny: 92.0 ha
 • Nowa Brda: 22.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 0.03 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
park narodowy
 • Park Narodowy "Bory Tucholskie" - otulina: 2.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Wielki Sandr Brdy: 2657.0 ha
 • Bory Tucholskie: 700.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Konarzyny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: