Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Konarzyny - chojnicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Konarzyny

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Konarzynach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Konarzynach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Konarzyny

Sprawdź MPZP Konarzyny dla dowolnej działki w Konarzynach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 520/1 w miejscowości Konarzynki obręb Konarzyny gm. Konarzyny.
  Numer uchwały: II/13/2018
  Data uchwalenia: 2018-12-17
 • Uchwała nr XXII/183/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Parszczenica dla działki nr 389/9 obręb geodezyjny Zielona Chocina gm. Konarzyny
  Numer uchwały: XXII/183/2017
  Data uchwalenia: 2017-09-19
 • Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkalno - usługową, usługi sportu i parking we wsi Konarzyny gm. Konarzyny
  Numer uchwały: XVIII/127/2012
  Data uchwalenia: 2012-11-29
 • UCHWAŁA Nr XVI/110/2008 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi i zieleń w rejonie ulic Parkowej, Szerokiej i Lotniczej w obrębie Konarzyny i obrębie Zielona Huta gm. Konarzyny.
  Numer uchwały: XVI/110/2008
  Data uchwalenia: 2008-08-26
 • UCHWAŁA Nr V/29/2003 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń turystycznych i rekreacyjno - sportowych wraz z zielenią towarzyszącą działek nr 403 i nr 404 we wsi Ciecholewy gm. Konarzyny.
  Numer uchwały: V/29/2003
  Data uchwalenia: 2003-04-25
 • UCHWAŁA Nr XX/134/2001 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługowo - produkcyjną części działki nr 520 we wsi Konarzynki gm. Konarzyny.
  Numer uchwały: XX/134/2001
  Data uchwalenia: 2001-03-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Konarzyny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: