Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty - średzki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Kostomłotach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Kostomłotach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kostomłoty

Sprawdź MPZP Kostomłoty dla dowolnej działki w Kostomłotach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr L/415/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Budziszów, dla działki nr 79/2 obręb Budziszów.
  Numer uchwały: L/415/22
  Data uchwalenia: 2022-10-25
 • Uchwała nr XLIX/407/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w obrębach: Budziszów, Ramułtowice, Świdnica Polska i Wilków Średzki, Gmina Kostomłoty.
  Numer uchwały: XLIX/407/22
  Data uchwalenia: 2022-09-27
 • Uchwała nr XLVII/392/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Budziszów, Ramułtowice, Karczyce, Jarząbkowice oraz Chmielów, dla działek nr 12, 13 i 31 obręb Budziszów, działek nr 248/2, 248/3, 248/4 i 248/5 oraz części działek nr 248/6, 248/7 i 199 obręb Ramułtowice.
  Numer uchwały: XLVII/392/22
  Data uchwalenia: 2022-06-30
 • Uchwała nr XXXIV/278/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru obejmującego wsie Wilków Średzki i Sobkowice, obręb Wilków Średzki
  Numer uchwały: XXXIV/278/21
  Data uchwalenia: 2021-05-14
 • Uchwała nr XXXIV/277/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru obejmującego wsie Czechy i Świdnicę Polską, obręb Świdnica Polska
  Numer uchwały: XXXIV/277/21
  Data uchwalenia: 2021-05-14
 • Uchwała nr XVIII/134/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty, dla działek 245 i 62/12, obręb Wichrów
  Numer uchwały: XVIII/134/19
  Data uchwalenia: 2019-12-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kostomłoty

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: