Geoportal Kowal - włocławski - Pozwolenia na budowę Kowal - włocławski

Pozwolenia na budowę Kowal - włocławski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kowal

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kowal. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kowal. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kowal

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kowal. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Nadbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, dz. 130/5, obręb Gołaszewo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.155.2021.PP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego-garażowego, dz. 170/4, obręb Rakutowo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.14.2021.JSz
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej w konstrukcji stalowej, dz. 129, obręb Rakutowo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.16.2021.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej ś/c w m. Kowal – etap II
  Nr wniosku/zgłoszenia: 43/2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Kujawsko - Pomorski, ul. Jagielońska 3, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz. 182/3, obręb Grodztwo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.414.2020.MZM
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, dz. 41, 125/5, obręb Gołaszewo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.368.2020.PP
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa domu jednorodzinnego, dz. 58/8, obręb Grodztwo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.327.2020.JSz
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową szt. 1 oraz rozdzielnicą kablową 1szt., dz. 595, 73, 58/4, 58/8, 59/4, 59/5, 59/9, 59/10, obręb Dębniaki, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.319.2020.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego, dz. 40, obręb Gołaszewo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.291.2020.JSz
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną, dz. 74, obręb Grabkowo, gm. Kowal
  Nr wniosku/zgłoszenia: BUD.6740.1.261.2020.PL
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Włocławek, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kowal

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: