Geoportal Kowal - włocławski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kowal - włocławski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kowal - włocławski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kowal

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kowal i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Kowal, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kowal

Sprawdź MPZP Kowal dla dowolnej działki w gminie Kowal. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Kowal z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Dąbrówka, Unisławice i Kępka Szlachecka w gminie Kowal.
  Numer uchwały: XXXVI/211/18
  Data uchwalenia: 2018-03-23
 • Uchwała Nr XXX/141/2002 Rady Gminy Kowal z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 128/10 położonej we wsi Gołaszewo, Gmina Kowal w zakresie lokalizacji urządzeń i budowli oczyszczalni ścieków.
  Numer uchwały: XXX/141/2002
  Data uchwalenia: 2002-07-26
 • UCHWAŁA NR XXIV/111/97 z dnia 10.06.1997 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego hm. Kowal wsi Krzewent i Dębniaki w zakresie lokalizacji budownictwa , usług turystycznych i zalesień uchwała nr XXIV/111/97 z dnia 10.06.1997 r. Rady Gminy Kowal.
  Numer uchwały: XXIV/111/97
  Data uchwalenia: 1997-06-10

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kowal

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: