Obszary chronione Kowal - włocławski

Ochrona przyrody w gminie Kowal

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kowal? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kowal, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kowal

park krajobrazowy
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 3333.0 ha
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 1617.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Błota Kłócieńskie: 1816.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 7.6 ha
 • : 7.1 ha
 • : 7.0 ha
 • : 6.8 ha
 • : 5.4 ha
 • : 3.1 ha
 • : 3.1 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.72 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.28 ha
 • :
rezerwat
 • Jezioro Rakutowskie: 418.0 ha
 • Olszyny Rakutowskie: 0.05 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Błota Rakutowskie: 1871.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kowal

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: