Pozwolenia na budowę Kowiesy - skierniewicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kowiesach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kowies. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kowiesach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kowiesach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kowiesach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kowiesach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kowies

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kowiesach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jakubów-Turowa Wola
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.381.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa (zmiana konstrukcji dachu) istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.322.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbudowa o ganek
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.321.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. Starosty Skierniewickiego Nr 343/2018 z dn. 12.09.2018r. w części projektu arch-bud budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zakresie zmiany przeznaczenia strychu na cele mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.278.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.251.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. Starosty Skierniewickiego Nr 2/2020 z dnia 02.01.2020r. w części projektu arch-bud. budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.253.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dec. Starosty Skierniewickiego Nr 390/2016 z dnia 03.11.2016 w zakresie części biurowej budynku produkcyjno-magazonowo-biurowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.238.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.234.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.233.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.229.2020.MC
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Kowiesy