Pozwolenia na budowę Puszcza Mariańska - żyrardowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Puszczy Mariańskiej

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Puszczy Mariańskiej. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Puszczy Mariańskiej. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Puszczy Mariańskiej

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Puszczy Mariańskiej. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6740.203.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji wewnętrznej gazu propan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6740.189.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami i wewnętrzną instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6740.171.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6740.136.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6740.137.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6740.118.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa instalacji gazu ze zbiornikiem oraz przydomowej oczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6740.117.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4kV)
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6743.6.11.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 470216W
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6743.6.8.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-09
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 470216W
  Nr wniosku/zgłoszenia: RB.6743.6.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-09
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Żyrardów,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: