Obszary chronione Kowiesy - skierniewicki

Ochrona przyrody w Kowiesach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kowiesach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kowies, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kowies

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Chojnatki: 561.0 ha
  • Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. łódzkie): 2.7 ha
park krajobrazowy
  • Bolimowski Park Krajobrazowy: 1885.0 ha
  • Bolimowski Park Krajobrazowy - otulina: 427.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kowiesy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: