Obszary chronione Krzczonów - lubelski

Ochrona przyrody w Krzczonowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krzczonowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Krzczonowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krzczonowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 846.0 ha
park krajobrazowy
  • Krzczonowski Park Krajobrazowy: 6186.0 ha
  • Krzczonowski Park Krajobrazowy - otulina: 4773.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Olszanka:
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Szabałowa Góra: 62.0 ha
  • Kamienny Wąwóz: 8.4 ha
rezerwat
  • Las Królewski: 49.0 ha
  • Olszanka:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Krzczonów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: