Geoportal rybczewice - Obszary chronione rybczewice

Obszary chronione rybczewice

Ochrona przyrody w rybczewicym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w rybczewicym? Sprawdź aktualne statystyki dla rybczewic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie rybczewic

park krajobrazowy
  • Krzczonowski Park Krajobrazowy: 4678.0 ha
  • Krzczonowski Park Krajobrazowy - otulina: 4576.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rybczewice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: