Geoportal Krzęcin - choszczeński - Obszary chronione Krzęcin - choszczeński

Obszary chronione Krzęcin - choszczeński

Ochrona przyrody w Krzęcinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krzęcinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Krzęcina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krzęcina

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu F (Bierzwnik): 7898.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Bierzwnickie: 2632.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 9.3 ha
  • : 0.98 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Puszczy nad Drawą: 7276.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bierzwnik
Przejdź na nowy: Geoportal Krzęcin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: