Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzeszów - niżański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Krzeszów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Krzeszowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Krzeszowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Krzeszów

Sprawdź MPZP Krzeszów dla dowolnej działki w Krzeszowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała Nr IV/40/99 Rady Gminy Krzeszów z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia II-ej zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krzeszów
    Numer uchwały: IV/40/99
    Data uchwalenia: 1999-03-12

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Krzeszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: