Obszary chronione Krzykosy - średzki

Ochrona przyrody w Krzykosach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krzykosach? Sprawdź aktualne statystyki dla Krzykos, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krzykos

obszar chronionego krajobrazu
  • Szwajcaria Żerkowska: 3.9 ha
park krajobrazowy
  • Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy: 0.37 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Lasy Żerkowsko-Czeszewskie: 1610.0 ha
  • Rogalińska Dolina Warty: 0.11 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Warty: 1090.0 ha
  • Ostoja Rogalińska: 0.11 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Nowe Miasto Nad Wartą, Ochrona przyrody Zaniemyśl
Przejdź na nowy: Geoportal Krzykosy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: