Geoportal Zaniemyśl - średzki - Obszary chronione Zaniemyśl - średzki

Obszary chronione Zaniemyśl - średzki

Ochrona przyrody w Zaniemyślu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zaniemyślu? Sprawdź aktualne statystyki dla Zaniemyśla, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zaniemyśla

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rogalińska Dolina Warty: 1118.0 ha
użytek ekologiczny
  • Chmielniki: 12.0 ha
  • Łąka Jouanne´a: 4.8 ha
  • Przy Białym Gościńcu: 4.3 ha
  • : 2.1 ha
  • : 2.0 ha
  • : 0.32 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Rogalińska: 777.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zaniemyśl

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: