Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kulesze Kościelne - wysokomazowiecki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kulesze Kościelne

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Kuleszach Kościelnych i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Kuleszach Kościelnych, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kulesze Kościelne

Sprawdź MPZP Kulesze Kościelne dla dowolnej działki w Kuleszach Kościelnych. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 101/XX/08 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kulesze Kościelne obejmujący obszar położony w miejscowości Kulesze Kościelne
  Numer uchwały: 101/XX/08
  Data uchwalenia: 2008-12-22
 • UCHWAŁA Nr 90/XVII/08 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kulesze Kościelne obejmujący obszar położony w obrębie wsi Kulesze Litewka
  Numer uchwały: 90/XVII/08
  Data uchwalenia: 2008-09-26
 • UCHWAŁA Nr 188/XXXVIII/06 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru eksploatacji kruszywa na gruntach wsi Czarnowo Biki.
  Numer uchwały: 188/XXXVIII/06
  Data uchwalenia: 2006-09-29
 • UCHWAŁA Nr 46/X/03 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej terenów we wsi Tybory Uszyńskie
  Numer uchwały: 46/X/03
  Data uchwalenia: 2003-07-02
 • Uchwała Nr 154/XXXI/02 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu gminy zagospodarowania przestrzennego gminy Kulesze Kościelne
  Numer uchwały: 154/XXXI/02
  Data uchwalenia: 2002-03-26
 • Uchwała Nr 124/XXVI/2001 Rady Gminy w Kulesze Kościelne z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kulesze Kościelne w części obejmującej tereny położone we wsi Kulesze Litewka.
  Numer uchwały: 124/XXVI/01
  Data uchwalenia: 2001-04-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: