Pozwolenia na budowę Kunice - legnicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kunicach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kunic. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kunicach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kunicach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kunicach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kunicach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kunic

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kunicach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wg projektu "Willa Eliza 3" wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz wewnętrzną energetyczną instalacją zasilającą (wiz).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.621.2020.MZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem kotła co/cw w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym w Miłogostowicach.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.509.2020.AK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.493.2020.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wg projektu powtarzalnego "Dom w Zielistkach 8" i garażu dwustanowiskowego wg projektu powtarzalnego "G 292" wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją zasilającą gazową oraz wewnętrzną elektryczną instalacją zasilającą.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.481.2020.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wg projektu powtarzalnego "Dom w Orliczkach (G2) lustrzane odbicie" wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazu oraz wewnętrzną energetyczną instalacją zasilającą (wiz).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.478.2020.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem bezodpływowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym oraz wewnętrzną elektryczną instalacją zasilającą.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.479.2020.KKR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną : układ komunikacji wewnętrznej, miejsca postojowe, zadaszenie przy budynku (wiatę), zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalację wodociągową wraz z podziemnym zbiornikiem magazynującym wodę oraz hydrantem nadziemnym, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-odparowującym, zewnętrzną instalacją oświetleniową, wewnętrzną linią zasilającą, usunięcie kolizji przyłącza kanalizacji sanitarnej i przełożenie sieci gazowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.460.2020.KKR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego "typu Kamilek" wraz z elektryczną wewnętrzną instalacją zasilającą oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.459.2020.KG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego Dom w majeranku 2 lustrzane odbicie" wraz z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazu oraz wewnętrzną energetyczną instalacją zasilającą (wiz).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.449.2020.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego "Kamilek" wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym, zewnętrznymi instalacjami : kanalizacji sanitarnej i gazową, wewnętrzną elektryczną instalacją zasilającą (wiz).
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.439.2020.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Ruja