Geoportal Ruja - legnicki - Pozwolenia na budowę Ruja - legnicki

Pozwolenia na budowę Ruja - legnicki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rui

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rui. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rui. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rui

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rui. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Pozwolenie na budowę masztu do pomiaru kierunku i prędkości wiatru H=102.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.821.2020.KG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej PV Tyniec Legnicki o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.611.2020.
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę zewnętrznego komina z przewodem dymowym, wykonanego z rur termoizolowanych, obok istniejącego komina na północnej ścianie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Tyniec Legnicki nr 39.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.386.2020.KK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na wykonanie tymczasowych zabezpieczeń ścian zewnętrznych przepompowni ścieków na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Prząśnik" w Brenniku.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.337.2020.KG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z ociepleniem ścian zewnętrznych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.187.2020.IN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na przebudowę przegród zewnętrznych oraz zmianę sposobu użytkowania pawilonu handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.45.2020.IN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na wymianę kotłów wodnych oraz kotła wodno-parowego wraz z montażem pompy ciepła oraz wymianę zewnętrznej instalacji pary w kotłowni DPS "Prząśnik" w Brenniku w ramach poprawy efektywności energetycznej obiektów DPS "Prząśnik"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.842.2019.KG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w zabudowie zagrodowej wg projektu powtarzalnego "Dom przy Cyprysowej 15K" wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. max 10 m3 z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną instalacją zasilającą energii elektrycznej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.714.2019.IN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego "Jaskółka 5 z garażem" wraz z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków, wewnętrzną elektryczną instalacją zasilającą (wiz) oraz rozbiórkę budynku mieszkalno-gospodarczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.660.2019.ZK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna
 • Pozwolenie na budowę ściany szczytowej i rozbiórkę budynku gospodarczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 6740.539.2019.KKR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Legnica, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Ruja

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: