Geoportal Kunice - legnicki - Obszary chronione Kunice - legnicki

Obszary chronione Kunice - legnicki

Ochrona przyrody w Kunicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kunicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kunic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kunic

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pątnów Legnicki: 838.0 ha
użytek ekologiczny
  • Torfowisko Szczytniki: 29.0 ha
rezerwat
  • Błyszcz: 54.0 ha
  • Torfowisko Kunickie: 12.0 ha
  • Ponikwa: 8.4 ha
  • Jezioro Koskowickie: 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kunice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: