Obszary chronione Lelów - częstochowski

Ochrona przyrody w Lelowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lelowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Lelowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lelowa

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Suchy Młyn: 127.0 ha
  • Dolina Górnej Pilicy: 63.0 ha
  • Białka Lelowska: 5.5 ha
użytek ekologiczny
  • Dąbrowa: 14.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lelów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: