Obszary chronione Koniecpol - Koniecpol

Ochrona przyrody w gminie Koniecpol

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Koniecpol? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Koniecpol, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Koniecpol

obszar chronionego krajobrazu
  • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu: 1.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Górnej Pilicy: 2141.0 ha
  • Suchy Młyn: 134.0 ha
  • Białka Lelowska: 1.7 ha
użytek ekologiczny
  • Misiowa: 3.4 ha
  • Torfowisko: 0.32 ha
rezerwat
  • Borek: 65.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Secemin, Ochrona przyrody Lelów, Ochrona przyrody Dąbrowa Zielona
Przejdź na nowy: Geoportal Koniecpol

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: