Obszary chronione Lipie - kłobucki

Ochrona przyrody w Lipiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipia

park krajobrazowy
  • Załęczański Park Krajobrazowy: 866.0 ha
  • Załęczański Park Krajobrazowy - otulina: 0.33 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Szachownica: 13.0 ha
  • Stawiska: 6.6 ha
rezerwat
  • Szachownica: 13.0 ha
  • Stawiska: 6.3 ha
  • Bukowa Góra: 0.73 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lipie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: