Obszary chronione Pątnów - wieluński

Ochrona przyrody w Pątnowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pątnowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Pątnowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pątnowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Załęcze - Polesie: 0.1 ha
park krajobrazowy
 • Załęczański Park Krajobrazowy: 5436.0 ha
 • Załęczański Park Krajobrazowy - otulina: 1675.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Załęczański Łuk Warty: 3297.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.3 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.8 ha
 • : 1.8 ha
 • "Wronia Woda": 0.82 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.14 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: