Obszary chronione Lipka - złotowski

Ochrona przyrody w Lipce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipce? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipki

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie: 1976.0 ha
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 871.0 ha
park krajobrazowy
  • Krajeński Park Krajobrazowy: 0.19 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Debrzynki: 794.0 ha
  • Dolina Łobżonki: 566.0 ha
użytek ekologiczny
  • :
  • :
  • :

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Złotów, Ochrona przyrody Zakrzewo, Ochrona przyrody Debrzno
Przejdź na nowy: Geoportal Lipka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: