Geoportal Złotów - złotowski - Obszary chronione Złotów - złotowski

Obszary chronione Złotów - złotowski

Ochrona przyrody w gminie Złotów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Złotów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Złotów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Złotów

obszar chronionego krajobrazu
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 3225.0 ha
  • Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie: 1642.0 ha
park krajobrazowy
  • Krajeński Park Krajobrazowy: 0.9 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Łobżonki: 103.0 ha
  • Dolina Debrzynki: 0.06 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.02 ha
rezerwat
  • Uroczysko Jary - otulina: 108.0 ha
  • Uroczysko Jary: 87.0 ha
  • Czarci Staw: 4.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Złotów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: