Obszary chronione Lubasz - czarnkowsko-trzcianecki

Ochrona przyrody w Lubaszu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubaszu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubasza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubasza

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza Notecka: 9902.0 ha
 • Dolina Noteci: 1432.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Noteci: 227.0 ha
użytek ekologiczny
 • Torfowiska nad jeziorem Kruteckim: 98.0 ha
 • Bagienko: 19.0 ha
 • Bobrowisko: 4.9 ha
 • Uroczysko: 2.3 ha
 • Trzęsawisko: 1.9 ha
 • Ostoja: 1.1 ha
 • Dębska Łąka: 0.46 ha
 • Nad Strugą: 0.38 ha
 • Ptaszyniec: 0.36 ha
 • Pod Grodziskiem: 0.21 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Notecka: 9152.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubasz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: