Obszary chronione Lubiewo - tucholski

Ochrona przyrody w Lubiewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubiewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubiewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubiewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Zalewu Koronowskiego: 6042.0 ha
 • Śliwicki: 14.0 ha
park krajobrazowy
 • Tucholski Park Krajobrazowy - otulina: 2139.0 ha
 • Tucholski Park Krajobrazowy: 225.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 16.0 ha
 • : 14.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 7.6 ha
 • : 5.7 ha
 • : 5.1 ha
 • : 4.9 ha
 • : 4.2 ha
 • : 4.1 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.6 ha
 • : 3.5 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.1 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.3 ha
 • : 2.3 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 2.1 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.99 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.95 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.87 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.7 ha
 • : 0.7 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.1 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • :
rezerwat
 • Czapliniec Koźliny: 22.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 3092.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubiewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: