Obszary chronione Lubochnia - tomaszowski

Ochrona przyrody w Lubochni

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubochni? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubochni, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubochni

park krajobrazowy
  • Spalski Park Krajobrazowy - otulina: 1190.0 ha
  • Spalski Park Krajobrazowy: 418.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łąki Ciebłowickie: 306.0 ha
  • Lasy Spalskie: 175.0 ha
rezerwat
  • Kruszewiec: 83.0 ha
  • Gać Spalska: 34.0 ha
  • Starodrzew Lubochniański: 22.0 ha
  • Małecz: 9.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubochnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: