Geoportal Lubochnia - tomaszowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubochnia - tomaszowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubochnia - tomaszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Lubochnia

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Lubochni i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Lubochni, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Lubochnia

Sprawdź MPZP Lubochnia dla dowolnej działki w Lubochni. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLVIII/297/21 Rady Gminy Lubochnia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonego fragmentu terenu – obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lubochnia Dworska, Jakubów i Lubochnia Górki, Gmina Lubochnia
  Numer uchwały: XLVIII/297/21
  Data uchwalenia: 2021-12-29
 • Uchwała nr XXXIX/235/21 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonych terenów – obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, Glinnik I, Luboszewy, Marianka, Gmina Lubochnia
  Numer uchwały: XXXIX/235/21
  Data uchwalenia: 2021-04-28
 • Uchwała nr XIV/101/19 Rady Gminy Lubochnia z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonego terenu – obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Tarnowska Wola, Gmina Lubochnia – Ogrody
  Numer uchwały: XIV/101/19
  Data uchwalenia: 2019-09-25
 • Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Brenica w gminie Lubochnia
  Numer uchwały: VII/47/19
  Data uchwalenia: 2019-03-27
 • Uchwała nr VII/49/19 Rady Gminy Lubochnia z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid.: 257 i 258/4 położonych w obrębie geodezyjnym Lubochnia, Gmina Lubochnia
  Numer uchwały: VII/49/19
  Data uchwalenia: 2019-03-27
 • Uchwała nr XXXIV/176/16 Rady Gminy Lubochnia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla oznaczonego fragmentu terenu – obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Lubochnia i Lubochnia Dworska, Gmina Lubochnia
  Numer uchwały: XXXIV/176/16
  Data uchwalenia: 2016-08-05

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Lubochnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: