Pozwolenia na budowę Lubomino - lidzbarski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lubominie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lubomina. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lubominie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Lubominie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Lubominie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lubominie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lubomina

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lubominie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa odcinka sieci wodociągowej PVC- dn 90 w msc. Wójtowo-ETAP I
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.388.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Lub/160/2013 z dnia 03 lipca 2013r. (zmienioną decyzjami: Lub/148/2018 z dnia 26.06.2018 i Lub/204/2020 z dnia 21.08.2020r.) w części dotyczącej: wykonania instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 wraz z wewnętrzną instalacją dla budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.296.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Rogiedle
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.285.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego "Dom NOELIA BIS 2M"
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.264.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez plenerowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.257.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z przyłączem energetycznym w msc. Lubomino
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.254.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmienić ostateczną decyzję Starosty Lidzbarskiego Nr Lub/14/2018 z dnia 15 stycznia 2018r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą: rozbudowa wraz z przebudową budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej głębokiej w miejscowości Wolnica na działce Nr: 212 obręb: WOLNICA w części dotyczącej: budowy budynku inwentarskiego - obory wolnostanowiskowej głębokiej, zmiana dotyczy lokalizacji oraz zmiany układu konstrukcji dachu, wykonania dodatkowych otworów okiennych i wykonania wewnętrznych zbiorników na gnojowicę przekrytych rusztami prefabrykowanymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.244.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.241.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 500kWp wraz z infrastrukturą techniczną tj. z urządzeniami do przetwarzania energii, kontenerową stacją transformatorową, doziemną instalacją elektryczną, rozdzielnicami elektrycznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.219.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjnego o zmywalnię
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.177.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Lidzbark Warmiński