Pozwolenia na budowę Lubomino - lidzbarski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lubominie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lubomina. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lubominie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lubomina

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lubominie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • hala magazynowa 5m x 5m w msc. Rogiedle
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.86.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z rozbiórką istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.71.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z infrastrukturą w msc. Piotrowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego Nr Lub/295/2020 z dnia 24 listopada 2020r
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.48.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Baranowskiego 10 w msc. Lubomino
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.46.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • dom mieszkalny jednorodzinny przy ul. Baranowskiego w msc. Lubomino
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa świetlicy wiejskiej w Gronowie
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.329.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Wapnik
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.318.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa odcinka sieci wodociągowej PVC- dn 90 w msc. Wójtowo-ETAP I
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.388.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Lub/160/2013 z dnia 03 lipca 2013r. (zmienioną decyzjami: Lub/148/2018 z dnia 26.06.2018 i Lub/204/2020 z dnia 21.08.2020r.) w części dotyczącej: wykonania instalacji zbiornikowej gazu płynnego z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 wraz z wewnętrzną instalacją dla budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.296.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Lubomino

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: