Pozwolenia na budowę Lubomino - lidzbarski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Lubominie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Lubomina. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Lubominie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Lubominie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Lubominie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Lubominie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Lubomina

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Lubominie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana decyzji Starosty Lidzbarskiego Nr Lub/249/2017 w zakresie projektu zagospodarowania działki poprzez rozbudowę budynku gospodarczego o pomieszczenie gospodarczo-garażowe w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.307.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa przegrody zewnętrznej (dachu) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.278.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Baranowskiego w Lubominie - I etap
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.257.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku rekreacji indywidualnej z przyłączami wodociągowymi ze studni kopanej o głęb. do 30m i poborze wody do 5m3/dobę i kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika na ścieki o poj. 9,55m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.258.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczo-garażowego przy ul. Sportowej w Lubominie
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.251.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektorenergetycznej linii kablowej 0,4kV w drodze wojewódzkiej nr 593, dz. nr 242/1 Wilczkowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: IGR-II.7843.3.214.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-05
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa zbiornika na gnojowicę
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.243.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym - sieć elektroenergetyczna 0,4kV w msc. Wilczkowo
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.274.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-03
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa instalacji gazowo - zbiornikowej na gaz płynny propan z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700l wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją gazową w tym budynku w msc. Bieniewo
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.232.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa zbiornika na gnojowicę
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.231.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Lidzbark Warmiński