Pozwolenia na budowę Orneta - Orneta

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Orneta

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Orneta. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Orneta. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Orneta w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Orneta dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Orneta wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Orneta

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Orneta. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 •  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Opin
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.412.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa obiektu liniowego- sieć elektroenergetyczna kablowa nN 0,4 kV ze złaczami kablowo-pomiarowymi. Linia kablowa nN 0,4 kV ułożona bezpośrednio w gruncie, na części trasy linia kablowa ułożona w rurze osłonowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.394.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku oraz wewnętrzną instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.307.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Opin
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6743.364.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-12
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa instalacji zbiornikowej zewnętrznej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 6400 l i wewnętzrnej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.301.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana ostatecznej decyzji Starosty Lidzbarskiego nr Or/114/2019 z dnia 09 maja 2019
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.290.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.291.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa przyłączy telekomunikacyjnych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków msc. Orneta na potrzeby przedsięwzięcia pn. "Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowowściach"POPC działanie 1.1.
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.286.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa jednostanowiskowego garażu blaszanego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.283.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny bez przyłączy
  Nr wniosku/zgłoszenia: BiA.6740.272.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Lubomino

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Orneta