Obszary chronione Maciejowice - garwoliński

Ochrona przyrody w Maciejowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Maciejowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Maciejowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Maciejowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 17356.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bagna Orońskie: 922.0 ha
rezerwat
  • Czerwony Krzyż: 56.0 ha
  • Torfy Orońskie: 14.0 ha
  • Kopiec Kościuszki: 6.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 1288.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Maciejowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: