Obszary chronione Małdyty - ostródzki

Ochrona przyrody w Małdytach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Małdytach? Sprawdź aktualne statystyki dla Małdyt, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Małdyt

obszar chronionego krajobrazu
  • Kanału Elbląskiego: 6542.0 ha
  • Rzeki Wąskiej: 1.8 ha
  • Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie): 0.09 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Budwity: 452.0 ha
  • Niedźwiedzie Wielkie: 89.0 ha
rezerwat
  • Zielony Mechacz: 94.0 ha
  • Niedźwiedzie Wielkie: 34.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Zalewo, Ochrona przyrody Rychliki, Ochrona przyrody Stary Dzierzgoń
Przejdź na nowy: Geoportal Małdyty

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: