Obszary chronione Stary Dzierzgoń - sztumski

Ochrona przyrody w Starym Dzierzgoniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Starym Dzierzgoniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Starego Dzierzgonia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Starego Dzierzgonia

obszar chronionego krajobrazu
  • Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie): 2446.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B: 1.7 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego: 2626.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Iławska: 1946.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Iławskie: 2612.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stary Dzierzgoń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: