Geoportal Małkinia Górna - ostrowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Małkinia Górna - ostrowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Małkinia Górna - ostrowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Małkinia Górna

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Małkini Górnej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Małkini Górnej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Małkinia Górna

Sprawdź MPZP Małkinia Górna dla dowolnej działki w Małkini Górnej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 200/XXVI/2020 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623
  Numer uchwały: 200/XXVI/2020
  Data uchwalenia: 2020-12-15
 • Uchwała nr 307/XLVIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszar w obrębie części miejscowości Małkinia Górna i Kańkowo (teren przy ulicy Przedszkolnej i Leśnej)
  Numer uchwały: 307/XLVIII/2018
  Data uchwalenia: 2018-04-24
 • Uchwała nr 100/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna – obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza.
  Numer uchwały: 100/XVIII/2015
  Data uchwalenia: 2015-12-30
 • Uchwała nr 24/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewid. 617/1 i 617/2).
  Numer uchwały: 24/VII/2015
  Data uchwalenia: 2015-02-26
 • Uchwała nr 215/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewidencyjny 711 i 712).
  Numer uchwały: 215/XXXVI/2010
  Data uchwalenia: 2010-03-29
 • UCHWAŁA Nr 96/XVIII/08 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Grądy, działki nr ewid. 1208/1, 1208/2 i 1209).
  Numer uchwały: 96/XVIII/08
  Data uchwalenia: 2008-03-10

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Małkinia Górna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: