Geoportal Manowo - koszaliński - Obszary chronione Manowo - koszaliński

Obszary chronione Manowo - koszaliński

Ochrona przyrody w Manowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Manowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Manowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Manowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo-Zegrze): 2627.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski": 201.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Radwi, Chocieli i Chotli: 2202.0 ha
  • Mechowisko Manowo: 56.0 ha
  • Wiązogóra: 0.2 ha
użytek ekologiczny
  • Rozworowskie Szuwary: 5.2 ha
  • : 1.5 ha
rezerwat
  • Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego: 240.0 ha
  • Jezioro Lubiatowskie im. profesora Wojciecha Górskiego - otulina: 181.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Koszalin, Ochrona przyrody Świeszyno
Przejdź na nowy: Geoportal Manowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: